Σεπτέμβριος 2018

Από τη Δευτέρα 3 Σεπτέμβρη θα λειτουργούν κανονικά οι γραμματείες και στις δυο σχολές για πληροφορίες & εγγραφές. Οι τάξεις Intermediate Foundation, Intermediate, Advanced & Barre Astié θα ξεκινήσουν στις 3/9 και το υπόλοιπο πρόγραμμα στις 17/9.