Οι Δραπέτες της Σκακιέρας

15 Ιουνίου 2014, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρώτη Πράξη

Δεύτερη Πράξη

Τρίτη Πράξη