Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή

Η μουσικοκινητική αγωγή (Orff Approach) συνδυάζει μουσική, κίνηση, λόγο και θέατρο. Έχοντας ως βάση τον αυτοσχεδιασμό, είναι ιδανική για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αναπτύσσει ρυθμικές δεξιότητες και καλλιεργεί τη μουσική αντίληψη και τη χρήση της φωνής, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον συντονισμό του σώματος, τον αυτοέλεγχο και εξελίσσει την κατανόηση και την επαφή με συναισθήματα και ένστικτα.