Λίμνη των Κύκνων

4 & 5 Απριλίου 2009, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο ΤΕΙ Πάτρας