Επικοινωνία

 Ακαδημία Χορού,

Καραϊσκάκη 125, 26 225, Πάτρα

Τ. 2610 279 544

Dance Academy

Έλληνος Στρατιώτου 93Α, 26441 Πάτρα

Τ. 2610 426 420