Διαδρομές

2,3 & 4 Ιουνίου 2006, Θέατρο "Πολιτεία"