Κλασικός Χορός Μοντέρνος Χορός Barre Astié Σύγχρονο Hip Hop Dance Stretching Yoga Latin

Μοντέρνος χορός


1. Lyrical
2. Modern Jazz
3. Theatrical Jazz
4. Street Jazz

Ελεύθερα μαθήματα για ερασιτέχνες
και επαγγελματίες-τρία επίπεδα.

Το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο συνεργάζονται με τοεργαστήρι χορογραφίας.

Copyright @ 2011