Κλασικός Χορός Μοντέρνος Χορός Barre Astié Σύγχρονο Hip Hop Dance Stretching Yoga Latin

Hip Hop

Τρείς ομάδες …ένα battle group: the "Drumma Queens".
Popping…Locking…Lyrical hip-hop-style…

Copyright @ 2011