Κλασικός Χορός Μοντέρνος Χορός Barre Astié Σύγχρονο Hip Hop Dance Stretching Yoga Latin

Σύγχρονο

  • Τεχνική release
  • Contact
  • Improvisation
  • Contact impro
  • Ανάλυση χορογραφίας
Τρία επίπεδα τεχνικής.

Το μάθημα αυτοσχεδιασμού συνεργάζεται με το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο καθώς και με το εργαστήρι χορογραφίας.

Copyright @ 2011